Az első alkalom

Személyes találkozásra minden esetben, egy előre egyeztetett időpontban kerül sor. 

Az első találkozásnak minden esetben kiemelt jelentősége van, hiszen ekkor tisztázódnak a további közös munkával kapcsolatos fontos kérdések.

Például megtapasztalható mindkét fél számára, hogy a páciens - pszichológus habitusa, ritmusa mennyire illeszkedik, illeszkedik-e szükséges és elégséges mértékben egymáshoz, azaz hogy a későbbiekben a közös munka elképzelhető-e, tervezhető-e. Ekkor tisztázódik, hogy a hozott probléma részemről vállalható-e; továbbá az is, hogy az adott kérdésben valóban az egyéni terápia jelenti–e a legmegfelelőbb kezelési eljárást. Amennyiben a probléma kívül esik ez egyéni pszichoterápia határain, javaslok megfelelő szakembert az adott kérdésben (pszichiáter, családterapeuta, párterapeuta, csoportos terápiás és önismereti formák).

Abban az esetben, ha a közös munka mellett döntünk, az állapotfelmérő első interjú után végzek további, kiegészítő diagnosztikus vizsgálato(ka)t, természetesen amennyiben erre szükség van.  

Ebben a diagnosztikus szakaszban a személyiség-vizsgáló eszközök, (személyiség-kérdőívek, projektív tesztek) és képességvizsgáló tesztek (intelligencia, figyelem, kreativitás stb.) elvégzése és felvétele mellett, gyakran kérek tematikus rajzokat is a páciensektől.

És ami ez után következik...

A rajzolás, mint az élményfeldolgozás egyik módja megjelenik a terápia későbbi szakaszában is, amennyiben a hipnoterápiával dolgozunk tovább.

A hipnoterápia hatékony módszernek bizonyult számos pszichés probléma kezelésében, ezért ha az adott probléma esetében indikált a módszer, és nincs egyéb, a módszer alkalmazását kizáró tényező, akkor leggyakrabban ezt alkalmazom. A módosult tudatállapotban történő imagináció egy olyan tapasztalás, ami általában nem tartozik a hétköznapokban spontán módon megtapasztalt élményeink közé. Ebben a megváltozott tudatállapotban megjelenő belső képek és élmények a személyiségünk mélyebb rétegeivel, a tudattalanhoz tartozó tartalmakkal vannak kapcsolatban. Szimbolikus módon, képek formájában jelennek meg érzéseink, konfliktusaink, belső világunk történései. Ily módon a tünetek, panaszok mögött álló problémákkal célzottan és hatékonyan lehet dolgozni.     

Az ülések időtartama 50 perc.